Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) Létrehozása

A program célja egy egységes erdélyi könyvtárkatalógus létrehozása.

Mire jó ez?

Lehetővé teszi a könyvtárak katalógusainak internetes elérését.

Megkönnyíti a felhasználóknak egy könyv mind bibliográfiai leírás, mind tárgyszavak szerinti keresését. Megadja, hogy egy könyv hol található meg, kölcsönözhető-e vagy a könyvtárban olvasandó, sőt, akár azt is megadhatja, hogy a kikölcsönzött könyvet mikor kell visszavigyék a könyvtárba.

Egy településen, régión belül elősegíti a könyvtárak célirányos gyarapítását, egymás közötti kapcsolattartást.

Erdélyi könyvtárszinten egységesíti a katalogizálást és a keresést.

Elősegíti, hogy az Erdélyben megjelent magyar kiadványok is megjelenjenek a magyar közös katalógus rendszerben, Mokkában, szolgálva így is az összmagyar kultúrát.

Elősegíti a teljes szövegű művek begyűjtését, világhálón való szolgáltatását.

Végül, de nem utolsó sorban elősegíti az erdélyi magyar szervezetek együttműködését.

Előzmény:

Már öt éve, hogy először megfogalmazódott Kolozsvár könyvtárfenntartó intézményeinek a vezetőiben egy Közös katalógus létrehozásának az igénye. Ezen terv az idők folyamán formálódott, majd 13 kolozsvári központú intézmény egyezményt írt alá egy "Kolozsvári Virtuális Könyvtár- és Információs Központ" létrehozására.

Ezen szervezetek próbálkoztak külön-külön katalogizálással, de sehol sem jutottak előre. 2004 novemberében (MEK erdélyi digitalizáló műhely átadási ünnepség) ismét felmerült a kérdés, ekkor már a Magyar Országos Közös Katalógus - MOKKA projektvezetőjének, Dr. Bakonyi Gézának a bevonásával. Ők ajánlották figyelmünkbe a Mokka rendszert, és felajánlották az Országos Széchényi Könyvtár, Mokka Egyesület, Magyar Elektronikus Könyvtár valamint az E-corvina Kft. segítségét, valamint a már náluk felhalmozódott tapasztalatok átadását.

Megvalósítás

A Progress Alapítvány együttműködve a magyarországi Puskás Tivadar Közalapítvánnyal pályázatot hirdetet kolozsvári könyvtáraknak az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) programban való részvételre.

Az EKKA létrehozása a következő lépésekből áll:

- az EKKA központi rendszerének kiépítése (szerver, szoftverek beszerzése, üzembe helyezése)
- kolozsvári könyvtárak EKKA rendszerbe való belépése technikai feltételeinek biztosítása (kliens-szoftverek beszerzése)
- erdélyi könyvtárak csatlakozása az EKKA-hoz - jövőbeni lépés

Jelenleg közvetlen katalogizáló modullal a következő könyvtárak rendelkeznek.

- Bolyai Társaság
- BBTE Római Katolikus Teológia könyvtára
- Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány
- Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület - EMKE
- Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT
- Erdélyi Múzeum-Egyesület - EME
- Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány
- Jakabffy Elemér Alapítvány
- Kriza János Néprajzi Társaság
- Max Weber Társadalomkutató Alapítvány
- RMPSZ Gál Kelemen Területi Oktatási Központ
- Romániai Magyar Közgazdász Társaság - RMKT

Az EKKA megvalósításával párhuzamosan korszerű könyvtár-informatikai rendszert helyezett üzembe a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Erdélyi Protestáns Egyházak a Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának vezetésével, és a Szatmári Római Katolikus Püspökség könyvtára. Állományaik kereshetőek lesznek az EKKA-ban. Jelenleg konverzió alatt van a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet könyvtárának közel 50000-es bibliográfiai rekord állománya.

Az EKKA képes teljes szövegű tartalom tárolására, rendelkezik OAI protokollal így kereshető a Nemzeti Digitális Adattárból - NDA.

A távközlési és információs technológiai minisztérium közvetítésével az EKKA csatlakozni fog a Román Közös Könyvtárkatalógusba, míg a MOKKA adatbázisa már a rendszer kiépítésével elérhet volt a könyvtárosoknak. Ezen katalógusok révén könyvtáraink elérik mind a román, mind a magyar bibliográfiai adatokat.


Az EKKA kiépítésében és üzembe helyezésében kifejtett munkájáért köszönet illeti:

- Dr. Bakonyi Géza MOKKA projektvezetőt, SZTE Könyvtártudományi Tanszék vezetőjét
- Szabó Julianna MOKKA vezető katalogizálót
- Sándor Ákos MOKKA rendszerkönyvtárost
- Czoboly Miklós e-Corvina ügyvezetőt
- Káldos János és Moldován István MEK könyvtárosokat
- Lövész László és Fülöp Endre informatikusokat az e-Corvina -tól
- És azon szegedi könyvtárszakos diákokat, kik segítettek könyvtárosainknak megtanulni a katalogizáló kliens használatát.

Erdélyben a könyvtáros-szakmai hátteret Újvári Mária, az Erdélyi Múzeum-Egyesület főkönyvtárosa biztosította, a szervezési feladatokat Brem Walter Norbert, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság munkatársa végezte.